Accuraat Verhuur behaalt branchekeurmerk voor de Nederlandse horeca- en evenementenverhuur

Verhurend Nederland feliciteert Accuraat Verhuur met het behalen van het branchekeurmerk horeca- en evenementenverhuur!
Met dit keurmerk onderscheidt Accuraat Verhuur zich binnen de branche en kunnen de klanten erop vertrouwen dat zij professioneel behandeld worden, zowel voor, tijdens als na de levering.

accuraatInitiatief voor dit keurmerk is afkomstig vanuit de leden van de divisie Horeca- en evenementenverhuur.  Met dit keurmerk wordt de professionaliteit van de branche geoptimaliseerd.

Rick Leliveld van Accuraat Verhuur vertelt: “Onze klanten, zowel particulier als zakelijk, verdienen een professionele verhuurder voor het verzorgen van hun evenementen, beurzen en feesten. Door de invoering van dit keurmerk en het daarbij behorende beeldmerk willen wij ons onderscheiden binnen de branche en kunnen de klanten erop vertrouwen dat zij met de juiste partij zaken doen. Zo zijn ze verzekerd van een professionele behandeling voor, tijdens en na de levering.”

logo-keurmerk

Keurmerkeisen

Het keurmerk is geënt op de vier pijlers van Verhurend Nederland:
Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Zekerheid

en biedt verschillende zekerheden voor stakeholders van de Horeca- en evenementenverhuurbedrijven. Zo leveren de gecertificeerde bedrijven alleen gekeurd materieel, hanteren een leveringsgarantie- en klachtenprocedure. Ook worden er binnen dit keurmerk eisen gesteld op het gebied van CO-2 management en arbobeleid.

Toekenning keurmerk
Voordat toekenning van het keurmerk plaatsvindt, zal het verhuurbedrijf een officiële audit moeten ondergaan welke wordt verricht door een extern aangesteld auditor.

Meer informatie over het keurmerk kunt u opvragen bij Verhurend Nederland tel: 085-7325528 of email: info@verhurendnederland.nl