Coby Verhuur behaalt als eerste het branchekeurmerk voor de Nederlandse horeca- en evenementenverhuur

Verhurend Nederland feliciteert Coby Verhuur met het behalen van het branchekeurmerk horeca- en evenementenverhuur!
Met dit keurmerk wil Coby Verhuur zich onderscheiden binnen de branche en kunnen de klanten erop vertrouwen dat zij professioneel behandeld worden, zowel voor, tijdens als na de levering.

Initiatief
Initiatief voor dit keurmerk is afkomstig vanuit de leden van de divisie Horeca- en evenementenverhuur. Zij willen met dit keurmerk de professionaliteit van de branche optimaliseren.

Keurmerkeisen
Het keurmerk is geënt op de vier pijlers van Verhurend Nederland:
Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Zekerheid

en biedt verschillende zekerheden voor stakeholders van de Horeca- en evenementenverhuurbedrijven. Zo leveren de bedrijven alleen gekeurd materieel, hanteren een leveringsgarantie- en klachtenprocedure. Ook worden er eisen gesteld op het gebied van CO-2 management en arbobeleid.

Toekenning keurmerk
Voordat toekenning van het keurmerk volgt, zal een verhuurbedrijf een officiële audit moeten ondergaan welke wordt verricht door een extern aangesteld auditor.

Meer informatie over het keurmerk kunt u opvragen bij Verhurend Nederland tel: 085-7325528 of email info@verhurendnederland.nl

Coby meubel- en tapijtverhuur