Energyst: Turnkey-huuroplossingen voor koel- en stroomvoorziening

In de grotere vermogens, complexe vraagstukken en faciliteiten waar energie kritisch is, toont Energyst zich marktleider, vertelt sales manager Benelux bij Energyst Hans Bleijenbergh: “Klanten waarderen het dat zij hun tijdelijke energievraag aan één bedrijf toe kunnen vertrouwen. Het gaat immers niet om de levering van een machine, maar om de engineering van een totaaloplossing.”

Proceskoeling
“De core business van Energyst is de levering, plaatsing en het onderhoud van tijdelijke energievoorzieningen waar energie kritisch is”, zegt Bleijenbergh. “Bijvoorbeeld in de (petro)chemie bij datacentra en ziekenhuizen. Waar een tijdelijk energietekort is of verbouwings- of uitbreidingswerken gepland zijn, wordt een beroep gedaan op Energyst.”

Energyst is een Europese organisatie. Voor de Benelux zitten Energyst in Endhoven en Antwerpen. Verder zijn er vestigingen in Duitsland, Ierland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

“Doordat Energyst onderdeel is van Caterpillar, beschikken we over veel én snel inzetbaar materieel en een uitgebreid servicenetwerk”, vertelt Bleijenbergh. “Zo hebben in de zomer (petro)chemische bedrijven behoefte aan extra koeling. Deze jaarlijks terugkerende behoefte wordt opgelost door de inhuur van extra koelcapaciteit. Dat vergemakkelijkt het op- en afschalen van de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, wat de kosten significant kan drukken. Verder hebben we York- en Daikin-systemen voor verwarming, warmwatervoorziening en koeling.

Innnovaties
“We merken dat het aantal nieuwe projecten bij onze klanten toeneemt en dat biedt nieuwe kansen voor Energyst”, vervolgt hij. “Bovendien worden machines schoner om aan de emissie-eisen te voldoen. Er is een trend naar natuurlijke koelmiddelen en zonne-energie. Maar zonnepanelen alleen leveren te weinig energie op voor de toepassingen bij onze klanten. Ook in de toekomst zullen er altijd grote vermogens tijdelijke energie nodig zijn.” Verduurzaming is essentieel voor Energyst, zegt Bleijenbergh: “Wij zorgen ervoor dat onze machines schoner en energie-efficiënt produceren, zodat zij ook aan de eisen van onze klanten voldoen en bijdragen aan hún duurzaamheids-doelstellingen. De energievraag groeit harder dan het aanbod, maar investeren bij tijdelijke behoefte is voor bedrijven meestal niet de oplossing; inhuur is dat wel. Dat staat borg voor betrouwbare machines, snel anticiperen op ontwikkelingen en geen onderhoudskosten.”

Calamiteitenservice
Een stroomonderbreking of een probleem met de vaste koelinstallatie komt helaas te vaak voor. Wanneer elektriciteit, koeling en/of verwarming opeens niet langer beschikbaar zijn, heeft dit financiële gevolgen. Om deze problematiek het hoofd te bieden, maakt Energyst een calamiteitenplan op, waarin elk projectdetail in kaart gebracht wordt. Een uitgebreid plan met daarin onder meer plattegronden, technische tekeningen, veiligheidsprocedures, contactpersonen en sitespecificaties. Eén telefoontje naar Energyst 24/7 Calamiteitenservice voldoet om meteen de afgesproken procedure te activeren.

Verhurend Nederland
Energyst wil graag meewerken aan verbetering van het kwaliteitsniveau van de verhuurmarkt. “Daarom zij wij vanaf het begin lid van Verhurend Nederland. Het prettige van dit platform is dat je ervaringen kunt uitwisselen met andere verhuurbedrijven en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de markt.”