ERA Conventie Madrid 15-16 mei 2019

Op 15 en 16 mei werd de jaarlijkse conventie van de European Rental Association (ERA) gehouden in Madrid.  Bestuursleden Johan Hento-Addow en ondergetekende woonden deze namens Verhurend Nederland bij. Het thema van dit congres was “Rental: A Sharing Economy”.  Na het welkomstwoord door de voorzitter van de ERA, Pierre Boels, en de voorzitters van de Spaanse verhuurassociaties, volgden een aantal sprekers. In opdracht van de ERA heeft de Climate Neutral Group een onderzoek uitgevoerd naar de CO2-voetafdruk van de bouw. De resultaten hiervan werden toegelicht  waarna Marieke Blom, hoofdeconome bij ING, de link legde tussen de uitdagingen van circulariteit in het economische verkeer met nadruk op de verhuurmarkt. Het blijkt lastig om met alleen argumenten van duurzaamheid onze klanten te overtuigen. De “oude, vertrouwde” voordelen van verhuur die we al langer aan onze afnemers meegeven leggen nog steeds het meeste gewicht in de schaal. Maar de wereld verandert en dus is het goed ons hiervan rekenschap te geven.

De secretaris van de ERA. Michel Petitjean lichtte hierna de ontwikkelingen in de Europese verhuurbranche toe aan de hand van diverse statistieken.

De dag werd afgesloten met het Awards Dinner waarbij ons lid Bredenoord in de prijzen viel. Hen viel de eer te beurt gekozen te worden tot “large rental company of the year”.

De volgende dag was ingeruimd voor commissievergaderingen waarbij leden kunnen aanschuiven om mee te discussiëren over de onderwerpen duurzaamheid, promotie, toekomst en techniek. Na afloop vond de ALV van de ERA plaats en was het podium voor de key-note speaker Jessica Regan met als thema “Circular Economy in a Digital World.

Samenvattend was het weer een interessant programma en was het met name leuk om met zoveel vakgenoten uit heel Europa van gedachten te wisselen over onze markt.

Voor meer informatie over de conventie en de ERA: https://erarental.org/en/events/era-convention-2019