GDPR en conformiteit in uw verhuurbedrijf

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde wetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam : General Data Protection Regulation (GDPR).


Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacyrechten
– meer verantwoordelijkheden voor organisaties
– dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals bevoegdheid om boetes
tot 20 miljoen euro op te leggen

 

MCS, de leverancier van verhuursoftware en donateur van Verhurend Nederland, heeft een gratis white paper samengesteld om verhuurders te helpen begrijpen hoe de nieuwe GDPR-regels hen vanaf 25 mei 2018 zullen beïnvloeden.

Het witboek schetst de stappen welke een verhuurbedrijf kan nemen om goed op weg te zijn om volledig in overeenstemming te zijn met de nieuwe regels inzake gegevensprivacy.

Download de white paper via de volgende website-link: http://www.mcsverhuursoftware.nl/bronnen/gdpr-avg