Heeft u de verplichte Risico-inventarisatie en evaluatie al op orde?

Waarom een RIE?
Zo efficiënt en veilig mogelijk werken willen we allemaal. Echter blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Er vallen jaarlijks nog te veel medewerkers uit door bijvoorbeeld een slechte werkhouding, hoge werkdruk of een bedrijfsongeval met langdurig verzuim tot gevolg. Deze gevolgen kunnen groot zijn voor de continuïteit en de reputatie van uw bedrijf.

Om dit te voorkomen is er een risico-inventarisatie en evaluatie in het leven geroepen die verplicht is voor alle werkgevers. Voor het niet hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie en bijbehorend plan van aanpak heeft vaak een hoge boete tot gevolg.  Daarnaast is actualisatie van de risico-inventarisatie tevens verplicht volgens de arbeidsomstandighedenwet (art 5, lid 4).

Bij actualisatie van de RIE moet u denken aan bijvoorbeeld een grote verbouwing, uitbreiding van uw dienstenpakket of nieuwe taken voor uw medewerkers. Het opstellen van een RI&E vereist daarom aandacht en Kleemans organisatieadvies kan u hierin ondersteunen.

Foto aangeleverd door Kleemans adviesbureau

RIE in 1 dag (workshop)
Tijdens de RIE in 1 dag workshop komen diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men onder begeleiding van een docent van Kleemans de RIE in. Aan het einde van de dag gaat men naar huis met een volledig ingevulde risico-inventarisatie en evaluatie. Een groot voordeel van de RIE in 1 dag workshop is de saamhorigheid tussen de organisaties omdat men veelal met dezelfde risico’s op de werkvloer te maken heeft. Men kan dus ook veel leren van elkaar gedurende deze dag.

De RIE in 1 dag zal op 27 juni en 20 augustus 2019 plaats vinden. Interesse? Schrijf u in via onze website: https://www.kleemans.nl/agenda/workshop-mkb-rie-in-1-dag/

RIE uitvoering op locatie
Geen tijd voor deelname aan de RIE workshop? Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een RIE uit te laten voeren door een adviseur van Kleemans op locatie bij uw organisatie. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact op via onze website: www.kleemans.nl/contact