Netwerkevent “Toekomstig Ondernemen” bij SHIP IJmuiden druk bezocht

Afgelopen donderdag 5 april jl kwamen zo’n 70 vertegenwoordigers van verhuurbedrijven bijeen in SHIP IJmuiden alwaar het door Verhurend Nederland georganiseerde netwerkevent “Toekomstig Ondernemen” plaatsvond.

Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan het netwerkevent werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering presenteerde het bestuur de behaalde resultaten aan de aanwezige leden. Voor 2018 ligt de focus op ledenwerving en promotie van het concept verhuur en het uitbreiden van de ledenvoordelen en professionalisering van de branche. Ook het keurmerk voor de horeca- en evenementenverhuur begint voet aan de grond te krijgen. Inmiddels hebben 4 bedrijven het keurmerkcertificaat behaald en de verwachting is dat de overige leden op korte termijn volgen.

Aansluitend aan de ALV werd het netwerkevent “Toekomstig Ondernemen” gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers door middel van een tweetal lezingen geïnformeerd over een aantal zaken die de ontwikkelingen op de verhuurmarkt beïnvloeden.

De nieuwe privacy wetgeving (AGV) ook voor verhuurbedrijven
Het spits werd deze middag afgebeten door de heer Robin Schelvis, privacy specialist bij Forward Advocaten. Op 25 mei as. is de nieuwe privacy wetgeving (AVG) van kracht. Ook verhuurbedrijven hebben hiermee te maken en dienen passende maatregelen te nemen. Tijdens deze lezing werden de deelnemers op praktische wijze geïnformeerd over het ontstaan van de AVG, de veranderingen ten opzichte van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en aan welke verplichtingen men moet voldoen en hoe men hieraan eenvoudig vorm kan geven. Verhurend Nederland zal haar leden hierbij ondersteunen.

Blockchain en de mogelijkheden voor verhuurbedrijven
Vervolgens werd het stokje overgenomen door de heer Paul Bessems. Paul Bessems heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe organisatievormen die beter aansluiten op nieuwe organisatietechnologieën zoals blockchain. Tijdens de lezing nam Paul de deelnemers mee in de wereld van blockchain, bitcoin en de steeds veranderende on-line wereld en hoe deze van invloed kunnen zijn op de verhuurbranche. Een klein tipje van de sluier werd opgelicht en het werd de deelnemers al gauw duidelijk dat deze ontwikkelingen niet tegen te houden zijn en dat het niet een kwestie is of men ermee te maken krijgt maar wanneer.

Rondleiding door SHIP – Ervaar de sluis van de toekomst
Aansluitend aan de twee lezingen kregen de deelnemers een rondleiding door SHIP.
De gidsen namen de deelnemers mee voor een actieve tour waarin duidelijk werd dat het bouwen van de nieuwe sluis veel voorbereiding, technisch vernuft en logistieke planning vergt. Ook kregen de deelnemers informatie over het Noordzeekanaalgebied en de activiteiten in de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden. Ter afsluiting mochten de deelnemers een bezoek brengen aan het dakterras alwaar de deelnemers een fantastisch uitzicht hadden op de nieuwe sluis en het havengebied.

Netwerkdiner
Het event werd afgesloten met een heerlijk netwerkdiner. Verhurend Nederland kijkt terug op een zeer geslaagd event.

Save the date
Het volgende netwerkevent zal plaatsvinden op donderdag 1 november 2018 in de Efteling met als thema “Inkoopbeleid (professionalisatie en optimalisatie)”

Deze diashow vereist JavaScript.