Omzet verhuur van bouwmachines stijgt aanzienlijk en bereikt het miljard

Tijdens de onlangs gehouden conferentie van Intermat in Zoetermeer werden de voorlopige cijfers voor de Nederlandse verhuurmarkt gepresenteerd door Remko Mol – voorzitter van Verhurend Nederland.

In 2017 wordt een stijging verwacht van 4,3% en in 2018 4%. De schatting is dat er dit jaar voor meer dan 1 miljard aan materieel wordt verhuurd.

De groei van de Nederlandse verhuurmarkt loopt voor op de groei van de Europese verhuurmarkt in z’n geheel waarbij voor 2017 een groei van 2,5% wordt berekend en voor 2018 2,8%.
Ook de waarde van de verhuurvloot neemt gestaag toe. Op dit moment ligt de waarde van de Nederlandse verhuurvloot rond de 1,5 miljard.
De investering in verhuurmateriaal laat een mooie stijging zien van 2,3% in 2017.

De bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het rapport van de European Rental Association en zijn voorlopig.

“De cijfers uit het ERA rapport zijn redelijk betrouwbaar” verklaart Remko Mol. “Het is moeilijk om echte cijfers en data over de Nederlandse Verhuurmarkt te krijgen. Reden hiervoor is onder andere dat Nederlandse verhuurbedrijven heel behoudend zijn in het geven van inzicht in hun omzet- en andere cijfers”.

Met de groei van de verhuurmarkt staan de verhuurbedrijven voor een aantal uitdagingen. Het vinden van het juiste personeel en de lage verhuurtarieven zijn daarvan de twee belangrijkste.
Ook de levertijden van leveranciers en de planning van bouwbedrijven leveren een nieuw spanningsveld op nu de vraag naar materieel stijgt.

Remko Mol geeft aan dat met de huidige groei van de Nederlandse Verhuurmarkt de verhuurbedrijven meer vertrouwen krijgen in de markt. Dit vertaalt zich naar groeiende omzet, verbetering van de resultaten, hogere investeringen door betere cash flow en financiering, nadruk op duurzaamheid, hoog niveau serviceverlening en mogelijkheden voor veel bedrijven om sterke groei te realiseren.

VerhurendNederland-horizontal-logo