‘t Arendje Verhuur behaalt branchekeurmerk voor de Nederlandse horeca- en evenementenverhuur

Verhurend Nederland feliciteert ’t Arendje Verhuur met het behalen van het branchekeurmerk horeca- en evenementenverhuur!
Met dit keurmerk onderscheidt ’t Arendje Verhuur zich binnen de branche en kunnen de klanten erop vertrouwen dat zij professioneel behandeld worden, zowel voor, tijdens als na de levering.

Initiatief
Initiatief voor dit keurmerk is afkomstig vanuit de leden van de divisie Horeca- en evenementenverhuur.  Met dit keurmerk wordt de professionaliteit van de branche geoptimaliseerd.

Bram Cobben van ‘t Arendje vertelt: “Met dit keurmerk willen wij ons onderscheiden binnen de horeca- en evenementenverhuur. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat zij met de juiste partij zaken doen. Ze zijn verzekerd van een professionele behandeling, voor, tijdens en na de levering.”

Keurmerkeisen
Het keurmerk is geënt op de vier pijlers van Verhurend Nederland:
Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Zekerheid

en biedt verschillende zekerheden voor stakeholders van de Horeca- en evenementenverhuurbedrijven. Zo leveren de gecertificeerde bedrijven alleen gekeurd materieel, hanteren een leveringsgarantie- en klachtenprocedure. Ook worden er binnen dit keurmerkeisen gesteld op het gebied van CO-2 management en arbobeleid.

Toekenning keurmerk
Voordat toekenning van het keurmerk plaatsvindt, zal het verhuurbedrijf een officiële audit moeten ondergaan welke wordt verricht door een extern aangesteld auditor.

Meer informatie over het keurmerk kunt u opvragen bij Verhurend Nederland tel: 085-7325528 of email info@verhurendnederland.nl