Vakbeurzen goed voor 226 miljoen: meer exposanten, bestedingen en m2

Eventbranche_afbeelding

De groei in het aantal exposanten, de verhuurde vierkante meters en de hogere bruto mediumbestedingen zorgen voor een stijgende beurzenmarkt. Meer organisaties profiteren van deze groei, te zien aan de stijging in aantal accommodaties en organisatoren. Dat blijkt uit de Beurzen Monitor van Respons, opgesteld in samenwerking met branchevereniging
CLC-VECTA.

Zowel het aantal vakbeurzen (+3,4%) als de publieksbeurzen (+9%) laten een groei zien, na de dalingen in 2014 en 2015. Bij de vakbeurzen is er voornamelijk een stijging zichtbaar op internationaal vlak, mede als gevolg van de twee jaarlijkse cyclus bij vakbeurzen. Grote internationale beurzen als Techni-Show, VSK, ISSA/Interclean Amsterdam, Intertraffic Amsterdam en European Subcontracting & Engineering Fair (ESEF) vonden plaats in 2016. Dit maakt dat het aantal internationale vakbeurzen heen en weer schommelt tussen even- en oneven jaren. Zo waren er in 2015 nog 19 internationale vakbeurzen in tegenstelling tot 28 in 2014 en 26 in 2016. Bij de publieksbeurzen zien we in 2016 vooral een toename bij de nationale (+10,3%) en regionale (+8,3%) publieksbeurzen, de internationale publieksbeurzen zijn vrijwel gelijk gebleven.

statistieken-event
Bestedingen exposanten verder omhoog (+4,3%)

Het medium beurzen zit weer steviger in het zadel in de communicatiemix bij exposerende bedrijven. De stijging van het aantal beurzen (+6,8%), in combinatie met een stijging van het aantal exposanten (+8,4%) en totale verhuurde meters beursoppervlakte (+4,4%) zorgde voor een toename van de totale bruto mediumbestedingen met 4,3%.
In 2016 werd er in totaal bijna € 384,5 miljoen aan vierkante meters beursvloer besteed. De werkelijke bestedingen van exposanten liggen nog veel hoger door o.a. uitgaven aan standbouw en stand bemensing. Vakbeurzen zijn verantwoordelijk voor € 226 miljoen (59%), publieksbeurzen nemen € 158 miljoen (41%) voor hun rekening.

Bron: Eventbranche.nl