Verhurend Nederland divisie Horeca- en evenementenverhuur lanceert branche keurmerk

Op 13 oktober jl. werd tijdens een divisiebijeenkomst het officiële startsein gegeven voor het branche keurmerk voor de Verhurend Nederland divisie Horeca- en evenementenverhuur.

Initiatief
Initiatief voor het keurmerk is afkomstig vanuit de leden van deze divisie. Zij willen met dit keurmerk de professionaliteit van de branche img_4292optimaliseren.  Arjan Groen van Stammis Horecaverhuur (lid van de keurmerkcommissie) vertelt: “Onze klanten, zowel particulier als zakelijk, verdienen een professionele verhuurder voor het verzorgen van hun evenementen, beurzen en feesten. Door de invoering van dit keurmerk en het daarbij behorende beeldmerk willen wij ons onderscheiden binnen de branche en kunnen de klanten erop vertrouwen dat zij met de juiste partij zaken doen. Zo zijn ze verzekerd van een professionele behandeling voor, tijdens en na de levering.”
De verwachting is dat in januari 2017 de eerste keurmerken uitgereikt zullen worden.

logo-idee
Keurmerkeisen
Het keurmerk is geënt op de vier pijlers van Verhurend Nederland:
•  Veiligheid
•  Kwaliteit
•  Duurzaamheid
•  Zekerheid

 

en biedt verschillende zekerheden voor stakeholders van de Horeca- en Evenementenverhuurbedrijven. Zo leveren de bedrijven alleen gekeurd materiaal, hanteren een leveringsgarantie- en klachtenprocedure. Ook worden er eisen gesteld op het gebied  CO-2 management en arbobeleid.

Toekenning keurmerk
Voordat toekenning van het keurmerk volgt, zal een verhuurbedrijf een officiële audit moeten ondergaan welke wordt verricht door een extern aangesteld auditor.

Meer informatie over het keurmerk kunt u opvragen bij Verhurend Nederland tel: 085-7325528 of email: info@verhurendnederland.nl