Verhurend Nederland gaat aan de slag met wensen van leden

Verhurend Nederland introduceert dit jaar een keurmerk voor de divisie Horeca- en Evenementenverhuur. Daarnaast gaat de branchevereniging klanten en klantorganisaties actief informeren over het bestaan, de betekenis en de voordelen van Verhurend Nederland. Ook wordt de samenwerking met partners (zoals Centraal Beheer) en externe partijen geïntensiveerd. Van de leden wordt ook een actieve inbreng verwacht: Verhurend Nederland vraagt bij elk lid naar drie collega bedrijven om hen te benaderen voor een lidmaatschap.

Deze doelen van Verhurend Nederland kwamen naar voren tijdens de goed bezochte Algemene Leden Vergadering van Verhurend Nederland op woensdag 6 april bij Crystal Leerdam.

Groei ledental

Het ledenaantal van Verhurend Nederland is het afgelopen jaar gestegen van 47 naar 62. De afdeling Machineverhuur groeide, ondanks vier opzeggingen en drie bedrijfsbeëindigingen, van 26 naar 29 leden. De afdeling Horecaverhuur bleef stabiel op 10 leden. De grootste aanwas zit bij de donateurs: van 11 naar 23.

Wensen van leden

Tijdens de vergadering werden de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar de wensen van de leden. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel een aantal activiteiten wil voortzetten, zoals de netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, kennissessies, de nieuwsbrief, ledenwerving, lidmaatschapsvoordelen en de promotie-activiteiten. Daarnaast willen de leden graag de naamsbekendheid van Verhurend Nederland vergroten bij klanten en klantorganisaties door deelname aan beurzen (bijv. via een Verhurend Nederland plein).

Andere punten op het verlanglijstje van de leden: het opzetten van een onderlinge inhuur regeling, de ontwikkeling van beursreizen in combinatie met bedrijfsbezoeken, het verplicht gebruik van een zwarte lijst, benchmarking (bijvoorbeeld onderzoek naar dekkingsgraad, marktaandeel en kostenstructuur) en het optimaliseren van de samenwerking met o.a. Centraal Beheer (bijvoorbeeld via premiekorting bij het gebruik van track- & trace systemen). Ook is een ruime meerderheid er voor bij om ook voor de divisie Machineverhuur lidmaatschapseisen te ontwikkelen om onderscheid te maken tussen leden en niet-leden. Verdere suggesties zijn: gezamenlijke inkoop van kapitaalgoederen, promotie artikelen en track & trace systemen en het gezamenlijk financieren van opleidingen (VCA, Code 95, Heftruck, commerciële baliemedewerker, enzovoort).

Activiteiten

Het afgelopen jaar heeft Verhurend Nederland een paar stappen gezet. Het aantal contactmomenten is verdubbeld (van vier naar zeven evenementen).  Met name de netwerkbijeenkomsten tijdens de Bouwbeurs en bij Burgers’ Zoo sprongen er uit met elk bijna 50 bezoekers.

Daarnaast heeft Verhurend Nederland er samen met andere brancheorganisaties voor gezorgd dat MMBS’en met een snelheid lager dan 6 kilometer geen kenteken of T-rijbewijs nodig zullen hebben.

De website www.verhurendnederland.nl heeft in 2015 een opfrisbeurt gekregen: de lay-out is moderner, een aantal functies is verbeterd en elk lid heeft een eigen promotiepagina, die hij zelf kan beheren. Tevens gaat er maandelijks een nieuwsbrief uit met nieuws over leden, producten, ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving en beursnieuws.

Nieuwe gezichten in het bestuur

Tijdens de ALV werden ook enkele nieuwe bestuursleden gekozen: Raymond Pieterse van Bredenoord werd met algemene stemmen aangenomen als nieuw algemeen bestuurslid. Hij volgt Merno Lek op, die niet herkiesbaar was. Marc Emsbroek van Nemaco vult in de Divisie Machineverhuur de opengevallen plek op van Eric Ulendorp en Mark van Meer van Rixax Verhuur volgt Cor Koopmans op. Ook zij werden met algemene stemmen aangenomen.

Glasheldere netwerkbijeenkomst

De ALV vond plaats in de Kristalwinkel bij Royal Crystal Leerdam, de leverancier van de mooiste collectie kristal en glaskunst in Nederland. Na afloop van de ALV was er een netwerkbijeenkomst voor de leden van Verhurend Nederland. Tijdens de rondleiding door de kristalfabriek konden de gasten met eigen ogen zien hoe uit vloeibaar kristal de mooiste sier- en kunstvoorwerpen ambachtelijk worden gemaakt. Met de hand ontworpen en met de mond geblazen. Na het gloeiend hete vuur uit de glasovens volgde de verkoeling van een frisdrankje of een borrel tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst, waar zo’n 50 leden van Verhurend Nederland kennis maakten met nieuwe leden en donateurs, ervaringen uitwisselden en onderlinge afspraken maakten.

De eerstvolgende bijeenkomst van Verhurend Nederland is een kennissessie in juni, die in het teken staat van social media en zoekmachine optimalisatie. Verder op in het jaar zal er nog een kennissessie worden georganiseerd met als thema de nieuwe privacy wetgeving.

Klik hier om naar de fotogallerij te gaan.