Wiebes geeft meer duidelijkheid over de werkkostenregeling 2015

In de ‘Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015’ geeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid over de werkkostenregeling zoals die in 2015 gaat gelden. De belangrijkste zaken op een rijtje:

Noodzakelijkheidscriterium en voorzieningen in de woning van de werknemerwerkkosten-regeling---afbeeldingen-1
Pc’s, printers die uitsluitend in de woning van de werknemer worden gebruikt, kunnen net als een internet- en telefoonaansluiting thuis belastingvrij zijn als aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan.

Arbovoorzieningen niet op de werkplek
Ook deze kunnen onder voorwaarden belastingvrij worden vergoed of verstrekt.

Parkeren ‘bij’ de werkplek met de eigen auto
Het lijkt er op dat Wiebes hier niets aan wil doen. Heeft de werkgever geen arboverantwoordelijkheid? Dan is de parkeerplek belast.

Antimisbruikbepaling
Onderzocht wordt of deze moet worden aangescherpt.

Beloningen vrijwilligers
De beloning die vrijwilligers ontvangen telt niet mee voor de berekening van de vrije ruimte. De verstrekkingen en vergoedingen die aan vrijwilligers worden gegeven, hoeven ook niet ondergebracht te worden in de vrije ruimte. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen tellen wel mee om te bepalen of de maximumbedragen die aan vrijwilligers mogen toekomen (€ 150 per maand / € 1.500 per jaar) worden overschreden.

Voor wat betreft de fiets, de concerndefinitie, personeelsuitjes, etc. verandert er wat staatssecretaris Wiebes betreft niets. Tevens geeft de staatssecretaris aan dat cassatie zal worden ingesteld tegen de uitspraak van Hof Amsterdam, dat een iPad onder de overgangsregels en de huidige werkkostenregeling geldt als een telefoon of dergelijke apparatuur.

Meer weten over de werkkostenregeling? Kijk op: http://www.werkkostenregeling-wkr.nl/veelgestelde-wkr-vragen/werkkostenregeling-2015-wkr-2015-alles-u-moet-weten/

werkkosten-regeling---afbeelding-2