Verhurend Nederland - brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuurmarkt

Branchevereniging Verhurend Nederland is in 2011 opgericht om de Nederlandse verhuurmarkt beter te profileren en te professionaliseren.

Leden van Verhurend Nederland staan voor:

 

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Duurzaamheid
  • Zekerheid

Binnen Verhurend Nederland zijn momenteel twee divisies actief:
- Divisie Horeca-, Evenementen- en Partyverhuur
- Divisie Machineverhuur

Beide divisies hebben een eigen divisiebestuur waarvan de voorzitter is ook zitting heeft in het algemeen bestuur.

Naast algemene zaken als opleidingen, branchepromotie, gezamenlijke inkoop randartikelen, collectieve verzekeringen en debiteurenbeheer welke op branchebreed niveau zullen worden aangepakt, heeft iedere divisie haar eigen ledenprogramma.


Inmiddels zijn de programma's in kaart gebracht en is een aanvang gemaakt met de projecten.
De divisieprogramma's kunt u vinden onder de buttons " divisie Machineverhuur" en "divisie Horeca- Evenementen- en Partyverhuur".

Voor meer informatie over Verhurend Nederland of lidmaatschap, neemt u dan contact op met het Silvia Bakker van het secretariaat tel: 085-732 55 28 of e-mail: silvia@verhurendnederland.nl