Wetswijzigingen 2015


Het jaar zit er bijna op. Behalve vuurpijlen en oliebollen vliegen er ook rond deze jaarwisseling weer wetswijzigingen om de oren van de ondernemer. Om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan is het belangrijk met de volgende wijzigingen rekening te houden.

De werkkostenregeling (WKR)

 • De keuze tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling vervalt.
  Straks bestaat alleen de werkkostenregeling nog.

 • De vrije ruimte wordt teruggebracht van 1,5% naar 1,2% van het totale fiscale loon

 • Voor apparatuur als gereedschap, computers en communicatiemiddelen geldt straks het noodzakelijkheidscriterium. Kort gezegd houdt dat in dat als de spullen zonder meer noodzakelijk zijn voor uw werknemer, u geen rekening hoeft te houden met het privévoordeel;

 • Korting op producten uit de eigen organisatie worden onder voorwaarden vrijgesteld;

 • Het verschil in de fiscale behandeling van computers, smartphones en tablets gaat eruit

 • Straks hoeft u nog maar één keer per jaar de belasting voor de werkkostenregeling vast te stellen, in plaats van bij ieder aangiftetijdvak.  Ook in het arbeidsrecht worden er veranderingen doorgevoerd:

 • Proeftijd wordt verboden bij contracten van max. zes maanden

 • Concurrentiebeding in tijdelijke contracten wordt verboden

 • Bij tijdelijke contracten moet de werkgever uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract schriftelijk aan
  de werknemer laten weten of het contract wordt voortgezet of niet

 • Samen sta je sterk:

 • De Bedrijveninvesteringszones (BIZ) worden straks permanent. Met andere ondernemers kunt u straks een BIZ, dat is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein, oprichten om gezamenlijk zaken als afvalinzameling, extra verlichting en beveiliging te regelen.

 • Voorkomen is beter dan genezen. Mocht u vragen hebben

  over wat de wijzigingen voor uw bedrijf inhouden, neem dan contact met ons op.

   

  Meer info:http://www.floris-alberts.nl

  >Terug naar nieuws