Mobiele ketelhuizen met monitoring op afstand: slim en innovatief!Tiedema Droogtechniek uit Sneek heeft een aantal mobiele ketelhuizen in de verhuur.  Een mobiel ketelhuis sluit je tijdens bouw- en renovatieprojecten aan op de vloerverwarming. Deze even slimme als innovatieve oplossing beperkt zowel de droog- en (af)bouwtijd als energiekosten. De in een container geplaatste mobiele cv-ketel kan op elk (groter) nieuwbouw- en renovatieproject worden geplaatst en - via goed geïsoleerde en gewapende leidingen - worden aangesloten op de vloerverwarming.

De lagere temperatuurverwarming zorgt niet alleen voor het beter en sneller drogen van de vloer, zodat er eerder met de afbouw kan worden gestart, maar ook voor een optimaal werkklimaat en aanzienlijk lager energieverbruik. Deze mobiele ketelhuizen zijn uitermate geschikt voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen, utiliteitsgebouwen, verzorgings- en verpleeghuizen, industriehallen, sporthallen of zwembaden.

De mobiele ketelhuizen zijn uitgerust met meet- en regelinstallatie waarmee je op afstand het volgende kan inregelen:

  • Sturing mobiel ketelhuis op basis van warmtevraag.
  • Bewaking van maximale aanvoertemperatuur.
  • Bewaking van maximale retourtemperatuur.
  • Bewaking van CV druk in systeem.
  • Bewaking storingsmelding mobiel ketelhuis.
  • Sturing van afgiftepompen.
  • Instelbaar op stookprotocol.
  • Registratie stookprotocol in grafiekweergave.
  • Alarmmelding door middel van SMS en e-mail.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tiedema Droogtechniek op telefoonnummer 0515 – 460 099
of kijk op www.tiedema.nl>Terug naar nieuws