Twee sets algemene voorwaarden, welke voorwaarden zijn van toepassing?


U sluit regelmatig overeenkomsten met verschillende partijen. Om de dingen simpel te houden heeft u algemene voorwaarden laten opstellen waarin de algemene zaken met betrekking tot de overeenkomst worden geregeld. Deze algemene voorwaarden wilt u dan ook op de overeenkomst van toepassing verklaren. Dit bespaart tijd en biedt u de garantie dat een aantal belangrijke juridische zaken correct zijn geregeld


 

Het voorgaande geldt echter vaak op gelijke wijze voor uw tegenpartij. Ook zij heeft waarschijnlijk algemene voorwaarden opgesteld die zij op de overeenkomst met u van toepassing wenst te verklaren. In de praktijk komt het dan ook regelmatig voor dat partijen bij het sluiten van een overeenkomst naar ieders eigen algemene voorwaarden verwijzen en beide partijen deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaren.

Indien in een later geschil de vraag aan de orde komt welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn dan leidt dit vanzelfsprekend tot een dilemma. Welke voorwaarden zijn dan namelijk van toepassing. Beide voorwaarden, geen van beide, of gelden alleen de bepalingen die in beide algemene voorwaarden met elkaar overeenstemmen?

Er moet in het geval er naar twee verschillende sets algemene voorwaarden wordt verwezen onderscheid gemaakt worden tussen een tweetal situaties. Algemene voorwaarden die van elkaar verschillen en algemene voorwaarden die deels met elkaar overeenstemmen danwel deels overlappen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie waarin beide partijen in hun algemene voorwaarden hebben gekozen voor de toepasselijkheid van hetzelfde recht of voor het voorleggen van toekomstige geschillen aan een zelfde rechtbank.

Uitspraak Hoge Raad

In het arrest Visser/Avéro overwoog de Hoge Raad dat, wanneer wordt verwezen naar twee onderling verschillende sets van algemene voorwaarden, zonder dat is aangegeven of nader is geregeld welk van die sets van toepassing is, geen van beide sets deel uit maakt van de overeenkomst. Bij uitspraak van 24 juli 2014 is dit nogmaals door de Rechtbank Midden-Nederland bevestigd. Is het echter zo dat in beide sets algemene voorwaarden gelijkluidende bepalingen voorkomen, dan zijn de algemene voorwaarden volgens de Hoge Raad van toepassing voor het gedeelte waarop zij overlappen.

Staat u er bij het sluiten van een overeenkomst dan ook bij stil dat, wanneer beide partijen naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen, deze in beginsel beide niet van toepassing zullen worden geacht bij de beoordeling van een toekomstig geschil. Dit uiteraard tenzij de andere partij de toepasselijkheid van de voorwaarden nadrukkelijk heeft geaccepteerd.


Meer info:www.floris-alberts.nl/

.

>Terug naar nieuws