The Rental Show 2015: Serious about Profit (een verslag van onze Voorzitter)!

In de Verenigde Staten werd van 22 tot en met 25 februari de Rental Show gehouden. Dit jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de American Rental Association (ARA) werd voor de 59ste keer gehouden, dit keer in New Orleans. Deze beurs gericht op de verhuurbedrijven in Amerika (en daarbuiten) vindt wisselend plaats in deze stad, Atlanta en Orlando.

Eigenlijk is de beurs onderdeel van een groter evenement want naast de mogelijkheid producten te bekijken van de vele leveranciers op de beursvloer vinden er ook netwerkbijeenkomsten, vergaderingen en seminars plaats. Traditiegetrouw is er een key-note sessie dit jaar verzorgd door Peyton Manning, quarterback voor de Denver Broncos. Na deze presentatie wordt de beursvloer geopend voor de bezoekers.

Op de zaterdag voorafgaand aan de beurs is er een ééndaags evenement genaamd Events en Tents gericht op de evenementen/tentenverhuursector.

Voor de verhuursector in de States is dit wel hèt evenement en is het een jaarlijkse reünie van collega’s uit de verhuurbranche en zeer goed bezocht. Er zijn bijna 700 exposanten en de onderwerpen van de seminars variëren van cash-flow management tot online marketing en veiligheid.

Het onderwerp van de conventie dit jaar was “serious about profit”. Een belangrijk onderwerp omdat de verhuurmarkt in de Verenigde Staten verder ontwikkeld is dan in Nederland en ook diverse crises heeft doorleefd. Met als gevolg dalende omzetten en winst en vele reorganisa-ties. Vaak is het eerste instrument waarnaar gegrepen wordt de tarieven te verlagen om zodoende marktaandeel vast te houden. Dat dit uiteindelijk leidt tot een neergaande spiraal waardoor niemand meer iets verdient is meerdere malen bewezen. Vandaar dat de ARA als branche-organisatie met ruim 9000 aangesloten leden en 1000 donateurs veel energie steekt in educatie en training om elkaar in staat te stellen geld te verdienen. Uiteraard dragen hier ook de vele informele en formele contacten aan bij die plaatsvinden tijdens de Rental Show.

En hiermee wil ik graag een bruggetje slaan naar onze eigen organisatie. Weliswaar nog in de kinderschoenen maar met grote ambities. En waarom niet? De branche verdient een organisatie die zich inspant voor de leden door in gesprek te gaan met de marktpartijen, door het belang te onderstrepen van opleidingen en kennisvergaring, door met elkaar te werken aan kwaliteit en met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Dit alles met als uiteindelijk doel de winstgevendheid van de totale branche te vergroten.

En wie wil dat nou niet? Laten ook wij “serious about profit” zijn!

Remko Mol
Voorzitter Verhurend Nederland

(bezoeker van de Rental Show namens Mol Verhuur)

>Terug naar nieuws