Nieuw bij Tiedema : Blowerdoortest / luchtdichtheidstest


Woningen en gebouwen moeten tegenwoordig voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het zo efficiënt mogelijk functioneren qua energieverbruik.
De mate van luchtdichtheid is hierin een zeer belangrijke factor. De in-  en uitstroom van lucht door scheuren, kieren en gaten in de buitenschil zorgt voor een ongecontroleerde ventilatie en onnodig warmteverlies, terwijl gecontroleerde ventilatie juist een energiebesparing oplevert. Hiervoor is de luchtdichtheid van een woning bepalend. De luchtdichtheid kan gemeten worden met een blowerdoortest.

Wat is een blowerdoortest ?

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk met behulp van een ventilator.
Het volume lucht dat hierbij aan de woning ontsnapt of erin infiltreert is dan een maat voor de luchtdichtheid.  Hulpmiddelen welke gebruikt worden om dit te visualiseren zijn bijv. rookstiften en/of een warmtebeeldcamera. Zo kunnen omvang en locaties van de aanwezige luchtlekkages worden vastgesteld.

Waarom een blowerdoortest ?

Er zijn een aantal redenen waarom een blowerdoortest uitgevoerd kan worden :

  • Het behalen van een passiefhuiscertificaat (qv10)
  • Verbetering/controle van de luchtdichtheid van de woning

Verbetering van de luchtdichtheid van een woning/gebouw zorgt o.a. voor :

  • Energiebesparing
  • Geluidsisolatie
  • Het voorkomen van vochtproblemen
  • Een beter woonklimaat, ook qua gezondheid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze test te verrichten, zij zullen het onderzoek en de daarvoor te nemen maatregelen graag met u bespreken.
U kunt ons bereiken per mail : info@tiedema.nl of per telefoon :  0515-460099

>Terug naar nieuws