Netwerkevent Evoluon dd. 4 april 2023
dinsdag 4 april 2023

Meer dan 100 deelnemers bezochten 4 april jl. het Evoluon om het netwerkevent van Verhurend Nederland bij te wonen. Dit keer stond het event in het thema “Transitie”. Te midden van de futurische omgeving die het Evoluon biedt, werden de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de transitie-ontwikkelingen op het gebied van energie, transport en telematica.

Lezingen

Het spits werd deze middag afgebeten door Johnny Nijenhuis, merkonafhankelijk expert op het gebied van elektrische vrachtwagens. Hij is er stellig van overtuigd dat er in 2035 geen enkele dieseltruck meer wordt verkocht. Vervolgens deelt hij met de aanwezigen zijn visie op transport en de transitie naar elektrische vrachtwagens. Waar in 2020 een elektrische vrachtwagen nog maar 200km actieradius had, zijn de verwachtingen dat in 2024 er een actieradius van 500 km zal worden bereikt. Ook legt Johnny uit dat de er voor de infrastructuur die nodig is om overal en snel op te kunnen laden ook al mooie initiatieven worden ontwikkeld zodat er op termijn een landelijk dekkend publiek toegankelijk snellaadnetwerk voor vrachtvervoer beschikbaar is, maar dat dit nog wel even gaat duren. De boodschap van Johnny aan de aanwezigen is dat ondernemers nu al zelf in actie moeten komen om hun eigen netaansluiting te laten verzwaren. De aanvraag en goedkeuring kan jaren duren zodat daar beter nu mee kan worden begonnen in plaats van op het moment dat je het daadwerkelijk al nodig hebt.
Vervolgens neemt John Smeets het woord. John is lid van het technical committee van de European Rental Association (ERA) en geeft in het kort weer wat ERA is en wat zij wil bereiken voor de Europese verhuurbranche. De ERA heeft als doel om het verhuurconcept te promoten, de verhuurmarkt te vergroten en harmonisatie te realiseren van wet- en regelgeving. Voorts geeft John aan dat de transitie van de verhuurmarkt ook wordt veroorzaakt door de verandering van de klantvraag en de verdienmodellen. Verhuurbedrijven leveren steeds meer kosten- en tijdbesparende oplossingen aan hun klanten. Hiervoor is een vroege acceptatie en integratie van digitale oplossingen essentieel. Ook John gaf aan de deelnemers mee: Kom op tijd in actie!
De laatste lezing werd verzorgd door René Peters, Business Director Gas Technology, en hij nam de deelnemers mee in de wereld van off-shore, booreilanden, ontwikkelingen van nieuwe energiebronnen, etc. Ook René gaf aan dat de fossiele brandstoffen hun langste tijd hebben gehad. Naast elektriciteit zal ook waterstof en wind een belangrijkere rol gaan spelen. Het ontwikkelen van een passende infrastructuur om al die nieuwe energiebronnen op de juiste plaats te krijgen, is een grote uitdaging. Op dit moment wordt er al geëxperimenteerd met waterstof opstellingen, waarbij opgewekte waterstof geleverd wordt aan booreilanden die hiermee emissieloos kunnen werken. Verder zullen er ook meer windmolens geplaatst gaan worden in zee zodat meer elektriciteit kan worden opgewekt ten behoeve van de productie van waterstof.
Deze middag werd duidelijk dat de wereld zeker gaat veranderen alleen de manier waarop is nog niet helemaal eenduidig. Belangrijk is om alle ontwikkelingen goed in de gaten te houden en als ondernemer tijdig in te springen op deze ontwikkelingen.

Bezoek expo “Retrofuture”

Aansluitend aan het plenaire gedeelte bezochten de deelnemers de expo “Retrofuture” van het Evoluon te bezoeken. Retrofuture laat de beelden, verhalen en visies zien van toekomstdenkers uit de geschiedenis, het vertelt over de universele dromen en uitdagingen die we over de toekomst hadden en hebben.

Het event werd afgesloten met een walking diner dat aan de deelnemers de gelegenheid bood om in informele sfeer in contact te treden met collega’s uit de branche.

Verhurend Nederland kijkt terug op een zeer geslaagd event.

Foto’s

Uiteraard zijn er foto’s gemaakt tijdens het event. Deze zijn hier te vinden.
Delen